PUBLIKACJe - UTW Kraśnik

Idź do spisu treści

Menu główne:

ZAJĘCIA 2022/2023
 

Ryszard Nowosad

        Ukazało się drugie wydanie książki autorstwa Zdzisława Latosa pt. "Nasza wieś Ludmiłówka". Publikacja zasługuje na miano monografii tej miejscowości, jest poprawioną i uzupełnioną pozycją pierwszego wydania z 2009 r. Przystępną narracją nakreślone zostało życie codzienne mieszkańców Ludmiłówki i okolicznych miejscowości na tle wydarzeń historycznych. W końcowych rozdziałach książki Autor przedstawia swoją pracę zawodową i działalność społeczną na rzecz krzewienia kultury i tradycji swjej małej ojczyzny. Wydawnictwo udokumentowane zostało licznymi relacjami i zdjęciami.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego