KOMUNIKATY - UTW Kraśnik

Idź do spisu treści

Menu główne:

ZAJĘCIA 2022/2023
 

Sprawozdanie z działalności 
Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Filia w Kraśniku za rok 2022

Działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kraśniku opiera się o następujące dokumenty:
Regulamin Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kraśniku;
Roczny Plan Pracy 2021/2022 – drugie półrocze i Plan Pracy 2022/2023 – pierwsze półrocze
Roczny Plan Pracy Rady Samorządu UTW.
Taki układ planu wynika z tego, że rok kalendarzowy nie pokrywa się z rokiem akademickim. Sprawozdania finansowe składane są zgodnie z zasadami Ustawy o Rachunkowości w ujęciu rocznym; bierze się pod uwagę rok kalendarzowy.
W okresie od 01.01 – 30.04. 2022 r. działalność naszego Uniwersytetu była bardzo ograniczona z powodu panującej epidemii koronawirusa. Spadła o 30% liczba zapisanych słuchaczy. W okresie od października 2021 do marca 2022 nie odbywały się zebrania Rady Samorządu. Działalność UTW ograniczyła się do cotygodniowych wykładów z dłuższymi przerwami. Nie było też spotkań integracyjnych. Nie oznaczało to, że członkowie Rady Samorządu nie pracowali. 
Były wzmożone kontakty telefoniczne – organizacja wykładów, planowanie wczasów i wycieczek turystycznych oraz przemyślenia dotyczące organizacji 20 lecia UTW w Kraśniku. Zimą zrodziła się myśl o opracowaniu Folderu podsumowującego 20 – letnią działalność. W miesiącu marcu 2022 r. upłynęła 4 - letnia kadencja Rady Samorządu UTW, ale wybory zostały przesunięte o rok. Decyzja zapadła mimo sprzeciwu kilku członków Rady. Motywacja tej decyzji jest podparta następującymi argumentami - osłabienie uniwersytetu dwuletnią pandemią, która spowodowała 1,5 – roczną przerwę w zajęciach, przygotowanie obchodów 20 - lecia UTW. Nie mogłam pozwolić na to aby bardzo duży wkład Rady Samorządu oceniał nowy Samorząd. Naszą ambicją jest oddać Uniwersytet w pełni działający.
W roku 2022 r. zimą UTW liczył 110 słuchaczy, a w grudniu 146 słuchaczy. W każdym roku odchodzi część słuchaczy,
a zapisują się nowi. Jest dość znaczna grupa słuchaczy, która jest zapisana od pierwszego roku akademickiego, tj. od 20 lat.
Bieżąca praca opierała się na wypracowanych wnioskach i uzgodnieniach w czasie zebrań Rady Samorządu.
W ciągu roku odbyło się 13 posiedzeń Rady Samorządu UTW. Każde zebranie Rady Samorządu jest protokołowane.
Program Uniwersytetu Trzeciego Wieku realizowany jest w czterech obszarach tematycznych: edukacyjnym, integracyjnym, kulturalnym, sportowym i turystycznym.

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA
Wykłady odbywały się jeden raz w tygodniu. W ciągu roku słuchacze uczestniczyli w 20 wykładach z następujących dziedzin: filozofia, psychologia, podróże, geografia, historia, bankowość, tradycja, ekologia, opieka nad osobą starszą, religia …...... .
Wykłady odbywały się w sali kinowej oraz na górnym holu. Nie korzystaliśmy z sali nr 3 ze względu na większe zagrożenie epidemiologiczne. Jest to dla nas wszystkich uciążliwe, ponieważ wykłady odbywają się w różnych godzinach i w większym stopniu musimy zwracać się o pomoc do pracowników CKiP.
Przez lata dopracowaliśmy się niewielkiej stałej kadry wykładowców, ale niektórzy dojeżdżają z Lublina. Mamy też zaprzyjaźnionych wykładowców z dalszych odległości: Puławy, Łapy, Warszawa. Jest to konieczne gdy chcemy zapewnić różnorodną tematykę i jednocześnie wysoki ich poziom merytoryczny.
Wykłady to wizytówka naszego UTW. Jednocześnie bardzo duży obowiązek dla organizatorów. Na porządku dziennym jest stały kontakt z wykładowcą, z CKiP oraz osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie sprzętu audiowizualnego, krzesełek
 i pozostawienie sali we właściwym porządku. Musimy też zdawać sobie sprawę z tego, że dużo łatwiej było , gdy przeważały wykłady werbalne. No cóż, postęp jest wszędzie i musimy się do niego dostosować, tu niezbędni są pasjonaci komputerów 
i nowoczesności.

SPOTKANIA INTEGRACYJNE
W ubiegłym roku 2022 nie mogliśmy pochwalić się wzorem lat przed pandemią dużą ilością imprez integracyjnych. Te, które się odbyły cechowały się wyjątkowością i uznaniem społeczności uniwersyteckiej.
Spotkanie na zakończenie wycieczki do Rzeczycy z miejscowym zespołem śpiewaczym – historia zespołu i piosenki oraz skromny poczęstunek;
Spotkanie nad Zalewem Kraśnickim sponsorowane przez Burmistrza Miasta Kraśnik dla kraśnickich seniorów;
Wieczorek na wczasach z poczęstunkiem i tańcami;
Słodko-owocowy poczęstunek w czasie wernisażu „20- lecie UTW”oraz występ muzyczny Edyty Zielińskiej; poczęstunek sponsorowany przez Urząd Miasta.
Spotkanie po akademii „20 – lecie UTW” w Kraśniku na górnym holu – tort sponsorowany przez Burmistrza Miasta Kraśnik Wojciecha Wilka;
Senior Fest organizowany przez Kraśnicką Radę Seniorów;
Dzień Seniora – występ chóru „Podkowiacy” z Bychawy i słodki poczęstunek na górnym holu CKiP,
Okazją do integracji są wspólne obiady na wycieczkach turystycznych i mało popularne spotkania w małych grupach po wykładach.
Ubiegły rok nie był sprzyjający spotkaniom integracyjnym: zimą i wiosną atakował koronawirus a jesienią grypa pod różnymi postaciami.
Wydarzeniem wiosennym było wystawienie nowej sztuki przez Teatr NOTOCO – senior „Sztetel Kraśnik” w synagodze i w CKiP.

WYCIECZKI TURYSTYCZNE
Dowodem na to, że po dwóch latach letargu nastąpił przełom, było rozpoczęcie w maju działalności turystycznej. Powoli budziliśmy się z uśpienia. Przygotowania do sezonu wycieczkowego trwały już w zimie. Początkowo były to konsultacje telefoniczne:
- ustalanie planu wycieczek i wczasów ;
- ustalanie programów;
- kontakty z biurami podróży;
- ciągłe narady, uzgodnienia, spory jak postąpić aby nie popełnić poważniejszych błędów itp.;
Na etapie organizacji wycieczek i wczasów odpowiedzialny był kolega Ryszard Widz. Pilotami byli: Joasia Paul, Krzysztof Baran, Ela Wesołowska oraz Maria Adamek. Koleżanka Joasia włączyła się do organizacji większości wycieczek w ubiegłym roku jak i wczasów w Jastrzębiej Górze.
W wyniku tej pracy odbyły się następujące wycieczki:
12.05.2022 – Kraśnik i Rzeczyca: Różnorodna tematyka: historyczna, ochrona środowiska naturalnego – gospodarka odpadami naturalnymi i recyklingiem tworzyw sztucznych oraz integracja ze środowiskiem wiejskim;
26.05.2022 – Zalipie, Tarnów i Wierzchosławice;
04.07.2022 – Żyrardów, Arkadia i Nieborów.
Wczasy w Jastrzębiej Górze w dniach 29.08 – 08.09.2022 z maratonem wycieczkowym: Płock po drodze do Jastrzębiej Góry, dwa dni zwiedzanie Trójmiasta, kolejno – spływ Kanałem Elbląskim i Elbląg, Słowiński Park Narodowy i Łeba, Hel z fokami, Kaszuby z Szymbarkiem, muzeum na zamku w Malborku. Z przewodnikiem spacerowaliśmy po Jastrzębiej Górze. Na 11dni pobytu tylko jeden dzień był wolny od zwiedzania. Pilotki przed wyjazdem były przerażone, a po powrocie zadowolone.
Ostatnia wycieczka odbyła się do Lublina w dniu 29.11.2022 r. z bogatym programem – Muzeum Narodowe z wystawą „Magia Starożytnego Egiptu” i Ogród Botaniczny – „Lumena Park” udekorowany iluminacjami świetlnymi.
Zorganizowane wycieczki zostały pozytywnie ocenione przez uczestników. Takie mają odczucia wszystkie osoby zaangażowane w ich organizację. Uczestnicy wycieczek okazali się bardzo dobrymi wyrozumiałymi turystami. Warto było się trochę potrudzić.

ZAJĘCIA REKREACYJNO – SPORTOWE
Ze względu na modernizację pływalni MOSiR przez wiele miesięcy nie odbywały się zajęcia na pływalni. Dopiero w grudniu zaczęły się na ten temat rozmowy w celu zorientowania się, czy słuchacze zdecydują się na zajęcia na miejskiej pływalni. Odbyła się też rekrutacja na gimnastykę na siłowni.

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM
UTW nie działa w próżni. Instytucje, z którymi współpracujemy na stałe lub okresowo:
Burmistrz Miasta Kraśnik, Centrum Kultury i Promocji, Komenda Powiatowa Policji, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, zespół wokalny „Jubilat”, zespół wokalny „Kombatant - Kolorowa Jesień”, Szkoła Muzyczna w Kraśniku, Starostwo Powiatowe.
W Radzie Seniorów UTW posiada jednego przedstawiciela. W ramach Rady Seniorów współpracujemy z niektórymi grupami senioralnymi w mieście.
Pracę Uniwersytetu Trzeciego Wieku w roku 2022 organizowała 11-osobowa Rada Samorządu.
Nastąpiły duże zmiany w gospodarce naszymi finansami. Dwa lata temu odeszła na emeryturę księgowa naszego Stowarzyszenia i w 2022 roku nasze rozliczenia prowadziło Biuro Rachunkowe. Jest to dla nas duże utrudnienie. Całe szczęście, że pomaga nam Pani Aneta Kołodziejczyk – prezes Kraśnickiego Stowarzyszenia Kulturalnego i nadal Pani Wiktoria Szewczyk, która jest też członkiem Kraśnickiego Stowarzyszenia Kulturalnego i słuchaczem UTW. Nie prowadzi kasy kol. Wanda Wójcik, jej zadania przejęła kol. Joasia Paul.

20 – LECIE UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU w KRAŚNIKU
Od maja do października cała nasza Rada zaangażowana była w przygotowanie do uroczystych obchodów jubileuszowych, które odbyły się 20 października, poprzedzone wystawą dwudziestoletniego dorobku. Burmistrz Miasta Kraśnik Pan Wojciech Wilk uhonorował naszą działalność MEDALEM 20 lecia. W folderze „20 lecie UTW” znajduje się opis syntetyczny działalności od początku powstania Uniwersytetu, to jest od 2002 roku. Folder został wydany pod patronatem Burmistrza Miasta Kraśnik, a drukowany w CKiP.

Powyższe opracowane roczne sprawozdanie ma nam przypomnieć, co trzeba robić aby
Uniwersytet cieszył się nadal powodzeniem i był atrakcyjny. Myślę, że dotychczas tak było. Jednocześnie chcę przypomnieć, że w marcu 2023 r. odbędą się wybory do Rady Samorządu. Jest oczywiste, że ustępująca RS chce zaprezentować się od najlepszej strony. Naturalną rzeczą jest też, że część członków Rady Samorządu wymienia się – jedni odchodzą, zastępują ich nowi. I tu jest zadanie dla Państwa.
Po pierwsze należy wybory potraktować poważnie i przyjść na zebranie sprawozdawczo – wyborcze.
Po drugie wybrać kompetentne osoby, które podejmą się bezinteresownie pracy społecznej i są odporne na krytykę. Itp., itp. .
Po trzecie potrzebni są ludzie posiadający konkretne umiejętności:
prowadzenie dokumentacji; pisanie na komputerze;
prowadzenie kasy uniwersyteckiej;
prowadzenie kroniki;
prowadzenie strony internetowej.
Po czwarte organizowanie turystyki oraz pilotowanie wycieczek.
Niezbędni są ludzie posiadający predyspozycje kierownicze i odporni na stres. Ci, którzy mają czas i chcą go poświęcić na wolontariat. Jednocześnie potrafią docenić pracę i doświadczenie innych ludzi.
Powodzenie w Uniwersytecie zależy od współpracy w Radzie Samorządu i ze słuchaczami. Tu wszyscy są równi, niezależnie od statusu, wykształcenia, czy funkcji, którą pełnią w RS. Są wszyscy nawzajem sobie potrzebni.

Jeżeli Państwo chcą aby Uniwersytet dalej funkcjonował należy wybory potraktować poważnie. Jednocześnie trzeba mieć świadomość, że nigdy nie wybierze się idealnej Rady. Zbyt ostra krytyka ludzi pracujących społecznie prowadzi do tego, że boją się narażać i kandydować w wyborach do Rady Samorządu.
Mnie było trudno, bo ja nie miałam znajomych, działałam na ślepo, ale jednocześnie miałam ten komfort, że nikt nie miał na mnie wpływu. Gdy koleżanki coś sugerowały negatywnego nigdy nie pytałam o nazwiska krytykantów. Często działałam na wyczucie, opierając się na własnych spostrzeżeniach i dużo wcześniej zdobytym doświadczeniu. Wieloletnia praca z młodzieżą wyrobiła we mnie poczucie pewności i pewną zaradność. Działalność w Grupie Samopomocowej upewniała mnie, że warto pracować społecznie, bo to daje poczucie bezpieczeństwa. Poznałam wiele bardzo wartościowych i życzliwych osób. Kierownikiem Filii UTW zostałam przez przypadek, niektórzy mogą powiedzieć przez pomyłkę. Dyrektor LUTW Małgorzata Stanowska stwierdziła – „kamikadze”. Jednak się nie sprawdziło. Nie wiem jak to się stało.
Mija już 13 lat.

      Powyższymi uwagami chcę Państwa zachęcić do kandydowania do przyszłej Rady. Bardzo ważne jest aby przy każdych wyborach zasilali ją ludzie młodzi, kreatywni. Szczególnie cenni moim zdaniem są ci, którzy w przeszłości pracowali również społecznie, rozumieli co to jest bezinteresowna praca dla drugiego człowieka. Nie jest dobrze, gdy jednocześnie są członkami wielu organizacji senioralnych w mieście, bo to rozprasza i czasem powoduje, że nie wie się co jest najważniejsze. Pracując w Radzie trzeba się trochę poświęcić, nie dążyć do wielkich pochwał, poklasku. Bo to nie o to chodzi. Ustępująca Rada bardzo dbała o dobrą opinię w mieście. Byliśmy szanowani przez władze miasta, kierownictwo i pracowników CKiP. Nowa Rada musi ponownie pracować na swoją opinię.
 
 
Ogłoszenie
Rada Samorządu LUTW Filia w Kraśniku zawiadania, że dn. 16.03.2023 (czwartek) 
w CKiP ul. Niepodległości 44 godz. 11.00 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.
Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczących zebrania (2os.).
3. Wybór protokolantów zebrania (2os.).
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Zatwierdzenie regulaminu obrad i wyborów.
6. Wybór Komisji Mandatowej.
7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
8. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowej o prawomocności obrad.
9. Sprawozdanie o działalności UTW za Lata 2018-2023 przez Kierownika Filii Marię Adamek.
10. Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej- Izydory Pielaszkiewicz.
11. Dyskusja dotycząca sprawozdań.
12. Udzielenie absolutorium ustępujacej Radzie Samorządu UTW.
13. Zgłaszanie kandydatów do Rady Samorządu UTW i do Komisji Rewizyjnej na nową kadencję.
14. Wybory Komisji Wyborczej.
15. Wybory do Rady Samorządu i komisji Rewizyjnej - głosowanie.
16. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Samorządu i Komisji Rewizyjnej przez Przewodniczącego Komisji Wyborczej.
17. Ukonstytuowanie się nowo wybranej Rady Samorządu UTW i Komisji Rewizyjnej.
18. Odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
19. Wystąpienie nowo wybranej(ego) Przewodniczącej(ego) Samorządu UTW.
20. Zakończenie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.

            Zapraszamy wszystkich słuchaczy LUTW Filia w Kraśniku 
     Kraśnik  01.03 2023                                                                                        Przewodnicząca Samorządu
                                                                                                                                                         LUTW Filia w Kraśniku                                                                                                                                                                               
                                                                                    Maria Adamek


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego