KOMUNIKATY - UTW Kraśnik

Idź do spisu treści

Menu główne:

ZAJĘCIA 2019/2020

Program imprez turystycznych i kulturalnych LUTW Filia w Kraśniku w roku akademickim wersja IV /3.02.2020 r./ 2019/2020.  


    Lp.   Data                       Tytuł imprezy                                       Osoba odpowiedzialna     Uwagi

     1.    30.11.2019 r.              „Andrzejki” we Lwowie                                                  Krzysztof Baran

     2.    19.12.2019 r.                Wieczór opłatkowy                                                        Krzysztof Baran

     3.    18.01.2020r.                Teatr Muzyczny w Lublinie.                                            Ryszard Widz
             /sobota/                        Widowisko muzyczne „Od Opola do San Remo”

     4.   16.02.2020 r.                Teatr Osterwy                                                                    Ryszard Widz
            /niedziela/                      spektakl:”Ludzie inteligentni” Marca Fayeta

     5.   20.02.2020 r.                 Zabawa Karnawałowa i Tłusty Czwartek                        Paul Joanna,  
            /czwartek/                      Restauracja ORION   ul. Fabryczna 6   Kraśnik              Baran Krzysztof

     6.   16-24.04.2020 r.           Wycieczka do Włoch                                                         Krzysztof Baran

     7.   28/29.04. 2020 r.          Wycieczka do Krakowa                                                     Ryszard Widz
            wtorek/środa

      8.  28.05.2020 r.
            /czwartek/                    Wycieczka do Tarnowa i Zalipia                                       Ryszard Widz

      9.  04.06.2020 r.               Uroczyste zakończenie roku akademickiego                    Maria Adamek
            /czwartek/                                                                                                                 i Samorząd UTW

    10.  10.06.-20.06.2020 r.   Pobyt turystyczno - wypoczynkowy w Krynicy Morskiej    Ryszard Widz

    11.  02.07.2020 r.               Wycieczka do Piotrkowa Trybunalskiego i Spały                Ryszard Widz
           /czwartek/
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego